Woonoppervlak Woonoppervlak
Aantal woningen Aantal woningen
Perceel Perceel 526 m2

Buitenplaats Wijnbergen biedt u de kans om uw eigen, unieke droomhuis te (laten) bouwen. Hiervoor kunt u één van de
bouwkavels aan de Oude Doetinchemseweg kiezen in de groene omgeving van Doetinchem.

U bepaalt helemaal zelf hoe de woning eruit komt te zien. Samen met een architect maakt u een ontwerp voor de toekomstige woning, vervolgens kan de door u gekozen aannemer de woning gaan bouwen.

De toewijzing van de bouwkavels aan gegadigden zal als volgt plaatsvinden:

1. Als eerste komen kandidaten in aanmerking welke onvoorwaardelijk (zonder een financieel of een ander voorbehoud) zullen kopen. Er zal zoveel mogelijk worden toegewezen op basis van de hoogste voorkeur. Dus eerst toewijzen op basis van eerste voorkeur, vervolgens op basis van tweede voorkeur etc. Bij gelijke kandidaten zal er worden geloot door de makelaars. Na toewijzing dient binnen 14 dagen de koopovereenkomst te worden ondertekend, anders vervalt de toewijzing.

2. Indien na er na de eerste ronde nog kavels resteren zullen deze op vergelijkbare wijze worden toegewezen aan kandidaten die enkel een voorbehoud hebben ten aanzien van welstandgoedkeuring van hun bouwplan. Dit voorbehoud geldt voor een periode van maximaal 3 maanden. Indien een koper na een periode van 3 maanden afziet van de koop is men een vergoeding van €1.000,= verschuldigd. Na toewijzing dient de overeenkomst binnen 14 dagen te zijn ondertekend anders vervalt de toewijzing.

3. Als laatste komen kandidaten in aanmerking welke financiële voorbehouden hebben, dan wel voorbehouden hebben ten aanzien van het verkrijgen van een omgevingsvergunning of het verkrijgen van een passende offerte van een aannemer. Indien er meerdere kandidaten zijn zullen de makelaars beoordelen welke kandidaten als eerste voor een kavel in aanmerking komen. Voor deze kandidaten gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder 2.

Lees de volledige omschrijving